Góry doły, czorny las Kasia w siyni roz stoła
Pod borem sosna gorała W tych naszych Kończycach
A móm ci jo w masztali Janiczek trowe siecze
Z góry jedź, z góry jedź Musisz ty dziyweczko
W szczyrym polu O ty moji pocieszyni
Hanka czorne oczka Kosiarze stojóm
ssss
Regionalny Zespół Śpiewaczy ,,Małokończanie ’’ powstał w roku 1984 z inicjatywy p. Marii Grim –Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich . Działa przy świetlicy GOK –u w Kończycach Małych Od 1984 r. do 1999r. zespół prowadził p. Stanisław Kania a od jesieni 1999r. do chwili obecnej ,,Małokończanie” pracują pod kierownictwem p. Urszuli Wierzgoń - wieloletniego członka zespołu. W tym czasie śpiewacy wielokrotnie zdobywali czołowe miejsca na różnych przeglądach , konkursach i festiwalach folklorystycznych , m.in. na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ Złoty Kłos ” w Zebrzydowicach, „Śląskich Wiciach Folklorystycznych w Chorzowie, Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Regionalnym Festiwalu Pieśni Miłosnej i Zalotnej w Psarach, Przeglądzie Zespołów w Bieruniu. W 2002r. „ Małokończanie zdobyli II miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach. W 2003r. brali udział w Wigilijne z Radiem Katowice i laureatami konkursu, Ponaszumu czyli po Śląsku. W 2004r. grupa wzięła udział w nagraniu programu dokumentującego osiągnięcia Międzynarodowego Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w studiu TV Katowice „Małokończanie” z radością występują też na zaproszenie, np. Seniorów z Pruchnej na Dniu Seniora w DPS O. Bonifratrów w Cieszynie, PZKO w Karvinie (Republika Czeska). Regionaliadzie Bezalkoholowej w Rudniku. Śpiewają też na lokalnych imprezach takich jak Dożynki. Dzień kobiet. Wieczory Kolędowe i wiele innych. Dwukrotnie w 1997r. i 1999r. zespół brał udział u Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie dokonano nagrań addycyjnych radiowej dla Radia Warszawa i Radia Lubin. Dorobek grupy śpiewaczej został udokumentowany w pracy magisterskiej napisanej przez studenta Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Kotowicach pod kierunkiem prof. Dr hab. Krystyny Turek. Warto również przypomnieć, iż w 1997r. została wydana kaseta MG pl: „Cieszyński pieśniowicz” w wykonania zespołu „Małokończanie”. Mamy nadzieję, że nasze : „pieśnieczki” na stałe zagoszczą w Waszych domach i zostaną ocalone od zapomnienia. Płyta stanowi całokształt dokonań zespołu, tak mocno pisanego w życie artystyczne i kulturalne Naszego Regionu Śląska Cieszyńskiego.

Tómek Sochacki:   35 roków zespołu Małokóńczanie 

Dzisio je pyndziałek, godziny uż szóstóm wybiły,
Gazdowie poodbywali, gaździnki se w chałupie porobiły,
Tóż na zómek w Małych Kóńczyc wartko przijechali,
Jak szli na wyrch do salki, nowóm pieśniczke śpiywali.

Trzicet piynć roków tymu Marysia Grim jich tukej pozwała,
A organiste Staszka Kanie pieknie popytała,
Coby jich uczył śpiywać szumne pieśniczki po naszymu,
Wałaszki, suknie, bótki a jakle kozała poszyć każdymu.

Uczyli sie nowych pieśniczek, babów a chłopów przibywało,
Zaczli po kónkursach jeździć, fajnie sie jim pospołu śpiywało
Na półce pore dyplómów a nagród kapke uż stoło,
Tóż tym tuplym Małokóńczanie se śpiywali wiesioło.

Śpiywali na próbach, ale aji dóma jak fazole łuskali,
Kiej kapuste deptali, a jak w radiju piyrzi szkubali,
Pozywali jich do szkoły, na festyny, na rostomajte świynta,
Długo jich cieszyński pieśniczki bydóm tam pamiyntać.

Jak dwacet roków tymu Ule Wierzgóń na kierowniczke wybrali,
To potym sie dziepro Małokóńczanio na całóm Polske rozjechali,
Na półce dyplómów, pucharów a nagród uż żodyn nie rachuje,
A Ulka nowe pieśniczki fórt ze starych śpiywników spisuje.

Je też poru, kierzi pospołu s Małokóńczanami śpiywali,
Ale tego jubileuszu dzisio uż sie nie doczkali,
Terazy sie isto s nieba tu na nas wszyscy dziwajóm,
A szumnie Pón Bóczkowi tam na wyrchu śpiywajóm.

Eszcze kupa przed Wami, rajzy, kónkursy śpiywanio,
Godnie eszcze je pieśniczek starucnych do wychledanio,
Życzymy Wóm zdrowio, bo jak óno bydzie,
To wszystko inksze samo s czasym kiejsi przidzie.

Na tyn jubileusz, niech Wóm Pón Bóczek błogosławi,
A kierowniczka pół litra dobrej warzónki postawi,
Śpiywejcie eszcze długi roki Małokóńczanie rostomili,
Cobyście szumnym śpiywym wszystkich dokoła cieszyli.

Małokóńczanie, kierych uż ni ma miyndzy nami:
Stasiek Machej,
Stasiek Kania,
Poldek Keller,
Hania Brachaczkula,
Grażyna Malyrka,
Emil Madecki.
Stasiek Pachuta,
Zofija Czyżino,
Helynka Kowalsko, 

Małokóńczanie, kierzi fórt śpiywajóm, abo kiejsi śpiywali:
Irka Golasowsko,
Czesiek Golasowski,
Marysia Machejka,
Teoś Machej,
Halina Kellerka,
Andzia Pynkalka,
Janka Wynglorka,
Stasiek Brożyna,
Ela Ganczarka,
Helyna Gałuszkula,
Wanda Białkula,
Marysia Brożynka,
Janka Chmiylka,
Wanda Kajsturka,
Jadzia Kolóndrzino,
Zygmunt Kolóndra,
Wanda Kulino,
Rudek Kula,
Zofija Matuszkula,
Irek Miłóń,
Kasia Malinowsko,
Mónika Holiszka,
Agnieszka Moczałka,
Justyna Płaczkowa,
Dorota Żertkowa,
Tómek Sochacki,
Aneta Kubicula,
Janka Orlino,
Aniela Stokłosino,
Grażyna Palino,
Zdzisiek Pala,
Róża Szlauerka,
Pieter Wojacki,
Urszula Wiyrzgóńka,
Adam Oczadły,
Wiesia Wołoszynka–Oczadlino,