Regionalny Zespół Śpiewaczy ,,Małokończanie ’’, tak mocno wpisany w życie artystyczne i kulturalne Regionu Śląska Cieszyńskiego, powstał w roku 1984 z inicjatywy p. Marii Grim – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Działa przy świetlicy GOK w Kończycach Małych. Od 1984 r. do 1999r. zespół prowadził p. Stanisław Kania, a od jesieni 1999 r. do chwili obecnej ,,Małokończanie” pracują pod kierownictwem p. Urszuli Wierzgoń - wieloletniego członka zespołu.

W tym czasie śpiewacy wielokrotnie zdobywali czołowe miejsca na różnych przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych, m.in. na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, „Śląskich Wiciach Folklorystycznych" w Chorzowie, Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, Regionalnym Festiwalu Pieśni Miłosnej i Zalotnej w Psarach, Przeglądzie Zespołów w Bieruniu. W 2002 r. „Małokończanie” zdobyli II miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach. W 2003 r. brali udział w Wigilijce z Radiem Katowice i laureatami konkursu „Po naszymu czyli po śląsku”. W 2004 r. grupa wzięła udział w nagraniu programu dokumentującego osiągnięcia Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w studiu TV Katowice.

„Małokończanie” z radością występują też na zaproszenie np. Seniorów z Pruchnej na Dniu Seniora, w DPS O. Bonifratrów w Cieszynie, PZKO w Karvinie (Republika Czeska), Regionaliadzie Bezalkoholowej w Rudniku, Łączańskiej Biesiadzie. Śpiewają też na lokalnych imprezach takich jak Dożynki, Dzień Kobiet, Wieczory Kolędowe itp.

W lutym 2017 r. na zaproszenie Starosty Słupskiego „Małokończanie” występowali na Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.

Dwukrotnie w 1997 r. i 1999 r. zespół brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie dokonano nagrań audycji radiowej dla Radia Warszawa i Radia Lubin.

W 2018 r. w Kazimierzu Dolnym zespół otrzymał II nagrodę w kategorii Zespołów Śpiewaczych 52. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

Dorobek grupy śpiewaczej został udokumentowany w pracy magisterskiej napisanej przez studenta Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Turek.

Nagrania zespołu „Małokończanie” wydane przez GOK w Zebrzydowicach
1997 r. – kaseta magnetofonowa „Cieszyński pieśniczki”
2007 r. – płyta „W tych naszych Kończycach…”
2015 r. – płyta „Zaśpiywejcie s nami”

2012 r. – płyta zdobywców pierwszych miejsc na Festiwalu Pieśni Ludowej im. R. Masarczyka – wśród nich „Małokończanie”

Mamy nadzieję, że „pieśniczki” śpiewane przez "Małokończan" na stałe zagoszczą w Waszych domach i zostaną ocalone od zapomnienia.