Róża Szlauer
ssss
Regionalny Zespół Śpiewaczy ,,Małokończanie ’’ powstał w roku 1984 z inicjatywy p. Marii Grim –Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich . Działa przy świetlicy GOK –u w Kończycach Małych Od 1984 r. do 1999r. zespół prowadził p. Stanisław Kania a od jesieni 1999r. do chwili obecnej ,,Małokończanie” pracują pod kierownictwem p. Urszuli Wierzgoń - wieloletniego członka zespołu. W tym czasie śpiewacy wielokrotnie zdobywali czołowe miejsca na różnych przeglądach , konkursach i festiwalach folklorystycznych , m.in. na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ Złoty Kłos ” w Zebrzydowicach, „Śląskich Wiciach Folklorystycznych w Chorzowie, Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Regionalnym Festiwalu Pieśni Miłosnej i Zalotnej w Psarach, Przeglądzie Zespołów w Bieruniu. W 2002r. „ Małokończanie zdobyli II miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach. W 2003r. brali udział w Wigilijne z Radiem Katowice i laureatami konkursu, Ponaszumu czyli po Śląsku. W 2004r. grupa wzięła udział w nagraniu programu dokumentującego osiągnięcia Międzynarodowego Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w studiu TV Katowice „Małokończanie” z radością występują też na zaproszenie, np. Seniorów z Pruchnej na Dniu Seniora w DPS O. Bonifratrów w Cieszynie, PZKO w Karvinie (Republika Czeska). Regionaliadzie Bezalkoholowej w Rudniku. Śpiewają też na lokalnych imprezach takich jak Dożynki. Dzień kobiet. Wieczory Kolędowe i wiele innych. Dwukrotnie w 1997r. i 1999r. zespół brał udział u Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie dokonano nagrań addycyjnych radiowej dla Radia Warszawa i Radia Lubin. Dorobek grupy śpiewaczej został udokumentowany w pracy magisterskiej napisanej przez studenta Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Kotowicach pod kierunkiem prof. Dr hab. Krystyny Turek. Warto również przypomnieć, iż w 1997r. została wydana kaseta MG pl: „Cieszyński pieśniowicz” w wykonania zespołu „Małokończanie”. Mamy nadzieję, że nasze : „pieśnieczki” na stałe zagoszczą w Waszych domach i zostaną ocalone od zapomnienia. Płyta stanowi całokształt dokonań zespołu, tak mocno pisanego w życie artystyczne i kulturalne Naszego Regionu Śląska Cieszyńskiego.